Sånger till Gåsagillet

Hitta fler snapsvisor, vinvisor och andra kul visor på
www.royhallgard.com


Här finns vinvisor, allsånger och t o m snapsvisor
som passar till gåsen.
Överst vinvisor, sen några snapsvisor och längst ned lite
längre visor om gåsen.

VISA TILL SVARTSOPPAN
Mel: Flickorna i Småland
Vi satt oss ned vid bordet, väntar middag delikat
En soppa svart som natten har vi fått i våra fat
Och vad som finnes däri är en föga världslig sak
för viktigt är att soppan har en rund och fyllig smak

För det är kryddorna som gör det, det är cognac, vin och juice
det är ingefära, nejlikor, kanel och aprikos,
och en oumbärlig krydda som ej blott i soppan finns
det är sherryn som just framför oss i glasen återfinns.


FIRA MÅRTEN!

Mel: Rövarna i Kamomilla stad
Nu ska vi fira Mårten här, för det vi nu vill skåla
och ni som inte sjunga kan - ja, ni får gärna skråla.
På denna våran gåsafest
ju vinet passar allra bäst.
Så drick nu så mycket som ni bara vill
– och i morgon drick vatten med Treo till!

Ja, höj nu alla glasen här för nu så ska vi skåla,
för Gåsen vänd det botten upp,
säg varför ska ni snåla
För vinet gör en go´o´ gla´
och det är ju som vi vill va´.
Så drick nu så mycket som ni bara vill
– och i morgon drick vatten med Treo till!

DET ÄR HÖSTEN

Mel: Det är våren
Ja, det är hösten, ja, det är hösten,
som har kommit gu´nås,
och med den mårtensgås.
Ja, det är hösten, ja, det är hösten,
som har kommit tillbaka gu´nås.
När vi alla vårt krås här ska smörja
är det bra att med en klunk vin börja.
Det är hösten, ja det är hösten,
som har kommit tillbaka med gås.

HEJ GÅSAFEST!
Mel: Amanda Lundbom
Gåsen knappast hunnit sjunka.
Hej skuttiplutt tjodelittan dunka
innan vi ska vinet klunka.
Hej gåsafest felleripsan klufs.
Kan du sjunga gås, sås, krås.
Hej skuttiplutt tjillevipp allert.
HUGG I!!
Då kan du vinet ta med snärt.
Hej, gåsagäst ta nu vinet tvärt!

GRANDIOS GÅS
Mel: I sommarens soliga dagar

När höstvindar viner så kalla
och gulnade löven syns falla
då sjunger vi hopp faderalla.
Vår dag blir grandios, gunås, gunås.

För här ska fås, en go´er gås,
det här blir topp det förutspås.
Ja, det är mat, så delikat
när den är lagd uppå ett fat.

Och vi sjunger hopp faderalla
vår kväll blir grandios när vi får gås!

GÅSEN
Mel: När månen vandrar

Det står en gås på vårt middagsbord,
en skål med sås står bredvid den.
För det är alls inga överord,
Gås är den bästa måltiden.
Ja, och till detta hör ju gräddsåsen,
så mätter blir man, kan knappt ej gå sen.
Nu vinet fås till gås o´ krås.
 

DET ÄR DAGS NU
Mel: Det var dans bort i vägen

Det är dags nu att ta sig en klunk här till maten
innan gåsen och kråset försvunnit från faten
vi nu fattar om glasen med vin.

Och vinet det goda behöver ej trugas
till höger och vänster det skålas och bugas,
vi ska njuta utav ädelt vin.
Och vi njuter utav ädelt vin!

GO´ ER GÅS!
Mel: Kovan kommer....

Örnen är en stolt natur,
stolt natur, stolt natur!
Kung för alla luftens djur,
luftens djur, luftens djur!
Gåsen håller sig på jorden,
men den är en kung på borden.
Ja, den är ju bäst förstås;
go´er Gås med sås och krås!

HÖSTTRÖST
Mel: Sjöbloms dass

När gässen flyr söderut uppe i skyn,
och en av dem kanske står på menyn,
ja, då är det höst!
    (Vinet drickes)
Och Mårten är vår tröst!

GÅSAVIN
Mel: Mors lille Olle

Mårten han landade på vår går'
Vin vill jag ha nu han sade, gutår.
Han fick och jag frågade hurdan det mås?
- Tack vare vinet det knallar och gås!

GÅSASKÅL
Mel: Vintern rasat ut....
Gåsen kräver inga starka drycker
Öl och vin det passar gott därtill
Strunt i det vad alla andra tycker
Låt ditt sug till snapsar tiga still

Se vad faten här framför oss bjuda
Känn på dofterna av gås och kål
Våran sång till gåsen den skall ljuda
Fatta glasen! Sjung en gåsens skål!

DEN GODA SMAKEN
Mel: Svarte Rudolf
En gås skall intas med rödvin,
det har Goda smaken belagt.
Och nu blir det ingen förändring,
på de kan vi skriva kontrakt.
För vin sätter smak på svartsoppan,
och gåsarnas vingar och lår.
Och tänk vad det lättar i knoppen
det känns allt som om de ä´ vår.
SKÅL !!!!

 


Klicka på gåsen så kan du få ett
färdigt blad med gåsvisor

Som framgår av de två sista visorna ovan så brukar
man inte ha snaps till gåsen.
Däremot ofta Sherry till svartsoppan.

Men vill man ha något starkare så visst kan man ha
snaps till svartsoppan eller vad som nu äts som entrérätt.

Och till t ex hummersoppa passar det ju utmärkt.

Och en snaps i början på festen gör ju susen!

Så -  om du nu skulle vilja börja med att få fart
på mårtenfesten med en snaps, så är här
några snapsvisor där gäss är inblandade. 

HÖSTTRÖST
Mel: Sjöbloms dass
När gässen flyr söderut uppe i skyn,
och en av dem kanske står på menyn,
ja, då är det höst!
    (Nubben tas)
Och nubbe är vår tröst!

MÅRTEN
Mel: Mors lille Olle
Mårten han landade på vår går'
Nubbe, han sa, vill jag ha nu gutår.
Han fick en, jag frågade hurdan det mås?
- Tack vare nubben det knallar och gås!

ETIKETTBROTT
Mel: Mors lille Olle
Svartsoppa äter man före gås,
nu ska vi alla få smörja vårt krås.
Nubbe till soppa är kanske pikant,
men den smakar gott och går ner helt galant!

GÅSENS ÖNSKAN
Mel: När månen vandrar
Det sam en gås uti magens djup
och kackla runt uti hålen.
Han leta efter en redig sup
och måste ha alkoholen.
Jag vill ha mer höres magen rope,
och gåsen svarte:
Jag vill ha OP !
Om blott jag får,
om blott jag får !

GÅSDESSERT
Mel: Tomtarnas julnatt (Tipp tapp...)
Kaffe, konjak, osså äppelkaka, äppel - kaka
jo tack, jo tack, alltid ska de smaka, ska de smaka
Gås - fest, gås - fest, gåse, gåse, gås - fest, gås, gås, fest

 

OCH SÅ LITE LÄNGRE ALLSÅNGER
TILL MÅRTENSGÅSEN:

GO´ ER GÅS!
Mel: Kovan kommer....
Örnen är en stolt natur,
stolt natur, stolt natur!
Kung för alla luftens djur,
luftens djur, luftens djur!
Gåsen håller sig på jorden,
men den är en kung på borden.
Ja, den är ju bäst förstås;
go´er Gås med sås och krås!

Mås och falk och vråk och hök,
vråk och hök, vråk och hök!
hedras ej i något kök,
något kök, något kök!
Men när gås i grytan fräser,
köksans barm av stolthet jäser!
Och av henne det för´slås;
go´er Gås med sås och krås!

Näktergalen på sitt sätt,
på sitt sätt, på sitt sätt.
Gör en glad men inte mätt,
inte mätt, inte mätt.
Trots sin sångargåvas brister
har gås båd’ kött och ister.
Smaken den kan inte slås:
go´er Gås med sås och krås!

Duvan kuttrar vek och öm,
vek och öm, vek och öm!
Om sin ljuva kärleksdröm,
kärleksdröm, kärleksdröm!
Gåsen saknar de behagen
men hon har behag för magen.
Läckrast är som det påstås;
go´er Gås med sås och krås!

Ugglan sitter vis på kvist,
vis på kvist, vis på kvist!
Som en dyster pessimist,
pessimist, pessimist!
Gåsen smällfet utav ister,
passar bäst bland optimister.
Delikat det är gu´nås;
go´er Gås med sås och krås!

Hur man firar gåsens fest,
gåsens fest, gåsens fest!
lärde vi av Mårten präst,
Mårten präst, Mårten präst!
Mårten var en man av ära,
därför följer vi hans lära.
Nu serveras och begås;
go´er Gås med sås och krås!

GÅSAVISA
Mel: Du skåning, du skåning
En skauning, en skauning
en gång om åred eder gaus
å han väcker ej förvåning
om han sier: ”Här ska maus!”
I vaurt hela skånska lann,
finns där ing en ful så grann,
å sau fed, gunås,
som vår skånska gaus,
den som simmar fram pau vann!

Opplänning, smaulänning,
stockholmare och nårra te,
ni ska alla fau en känning,
å va vi i Skaune vill,
nårr vi udan jäkt och flaus
drar ihop te Maurten Gaus!
Gaus på stora fad,
de e redi mad,
å de bler sau goer saus!

Å laured, ja laured
de e de bästa en kan fau,
men de e ente allti en faur ed,

fårr där e ju bara tvau!
Men de finnes ju gunås
möed mera pau en gaus!
Du faur ha din lyst
te itt gausabryst
å te all den goa saus!

Om brysted å lauren
e slud, dau tror ja maj fårrstau
ad du lär de nock me auren
man kan eda gaus ändau!
Prästanäsan, den där bag,
har en varklitt goer smag!
Efter den man traur
båd i bonnagaur
å i grevlia gemag!

Sau nu, kära vänner,
nårr de på bored vankas gaus
Ja,ja hoppas alla känner
ad nu smårrjårr vi vaurt kraus!
Snart är vinter, ock, ock, ock
Plocka fram din vinterrock!
Men me tjarrlek, gaus å gausaflott

ja, dau klarar vi den nock!

MÅRTEN GÅS
Mel: Litegrann från ovan
Ja e en gås, som går nånstans i Skåne
o väntar på att mårten de ska bli.
Ja vandrar under Skånes gula måne,
o tänker att snart e min tid förbi.
O när ja går så där o smått funderar
ja gripes stundom av melankoli,
för de e min liv o kniv
ganska sorglit perspektiv
när en gås ser fram mod mårten uti Skåne.

Ja blir så rädd så att ja börjar skaka
om blott ja tänker på va som ska ske.
En skåning har ju gröd o äggakaka,
ack om han ville nöja sej me de!
Ja, frångå nu de gamla traditioner
att de till mårten jämt ska vara gås.
Slakta gärna ni ett svin
eller också en kanin,
men låt gåsen gå ännu en tid i Skåne.

Ja har sett vilda gäss i skyn sej svinga
o längtat då jag sett en sådan flock.
Till flykt har ja då utbrett mina vinga,
men ack, tyvärr - ja e för tung o tjock,
o ja har ramlat ner igen på jorden
bland gässlingar o ankor o bland höns.
Då har gåsapågen Jöns
grinat o sagt: Gåsalöns,
du begriper väl att du ska va i Skåne!

Ibland så går ja o så smått funderar
om inte ja har börjat bli för tjock.
En sådan korpulens liksom generar
o blir till glädje bara för en kock.
Ja tänkt ibland: Nu får ja börja banta
men de må ja då säja e ej lätt.
När man går på Söderslätt
e de svårt att ej bli mätt
när man e en gås - o därtill född i Skåne.

Nu nalkas snart den dan då ja får sluta
mitt hederlia liv som skånsker gås.
O mången skåning ska mej sedan njuta
tillsammans me panntofflor o me sås.
När då Jöns Olsson sitter i sin stuga
o gnavar på mitt goa gåsakrås
e ja ganska säker på
att hans or ska falla så:
En sån gås te som den här finns ej i Skåne!

DEN BÄSTA GÅSEN
Mel: Skärgårdsfrun (Evert Taube)
Det finns många olika gäss på vår jord,
som har olika kackel och stil;
båd blågås och fjällgås, och vitkindads gås,
var och en med sin egen profil.

Snögås i norr, liksom knölgås i öst,
och prutgås på Novaja Zemlja,
och sädgås som kommer till skåne var höst
och grågås, som mänskan kunde tämja.

Nils Holgersson reste med gås, som ni vet,
upp till Landet tur och retur.
Men jag är nog tämligen tvivlande till det
– för det var bara dikt, eller hur?

Men ligger du stilla i tankar nån gång,
funderar som jag över gåsens sång,
du finner att smörgåsen är en dålig gås,
varken sås eller krås – ganska blek!
Nej, bäst är den gås som är slaktad, gunås,
som är plockad och rensad och stekt!

HYBRIDEN
Mel: Skånska slott och herrestäten
För sexhundra år sen en dronning fundera:
Kan Danmark och Norge och Sverige fungera,
tillsammans och leva i fred utan kris?
Hon inbjöd en Sill och en Gås och en Gris.

Och åren de gingo där Grisen och Gåsen,
de levde i endräkt och födde fram Gråsen.
För Gråsen och Sillen det sen sade klick,
och kärleken blomma, det gick som det gick.

Nu ser vi här frukten då kärlek kan glöda,
vad Gåsen och Grisen och Sillen kan föda.
Nu sitter vi här med hybriden intill,
och döper den kärligt till Skånes Gårill.

HYLLNING TILL GÅSEN
Mel: Den första gång jag såg dig...
Den, första gång man åt Dig var en novemberkväll,
en Mårtensmäss i långt sen svunna dar.
Dock, käre gåskarl, gråt ej, nej känn Dig stolt och säll:
Vi sitter njutande Dig par vid par.
Ty varje höst i renässans på nytt Du jämt skall födas -
likt Särimmer till evigt liv skall gåsen ständigt gödas.
Den första gång man åt Dig var en novemberkväll,
sen dess Ditt liv för oss var höst skall ödas!

Novembermörkrets dimma kan ge oss gåsahud.
Vi vanka ganska panka i tristess,
tills Du i Mårtens timma oss skänker glädjebud:
Nu skall här vankas anka eller gäss!
Så lyssna till vår hyllningssång, så skön som inga flera,
se pärlan i Inspektors glas, så svår att observera!
Novembermörkrets dimma kan ge oss gåsahud,
men över sånt ej mer vi meditera.

Och därför, när vi ser Dig, i flott och fet nobless,
vi späckar krävan kråsfull utan krus;
vi hälsar glatt Ditt släkte som festens hedersgäss.
Och hösten allt mer ler vid tända ljus.
Sen tömmer vi vårt mårtensmjöd så asablodet sjuder
det mås och gås i överflöd tills vällingklockan ljuder.
Nog är Du värd en mässa så här i Mårtensmäss
för gås det är ju ändå Dig vi bjuder.


GÅSDESSERT
Mel: Tipp tapp julevisa
Kaffe, konjak, osså äppelkaka, äppel - kaka
ja tack, ja tack, alltid ska de smaka, ska de smaka.
Gås - fest, gås - fest, gåse, gåse, gås - fest, gås, gås, fest.

 

Tillbaka till Visor

Till förstasidan

 
 

 Bra och kul länkar:

Festfixare:
www.sinnenasteater.com

Musik:
www.jazzmen.se

www.froknarnachic.se
www.lindaus.se
www.impuls-band.se
www.ffb60m.se
www.bakedbeansjazz.dk

Annat:
www.brollopstorget.se
www.piraten.se/roliga.htm

Skåne, konst, Kävlinge,
friluftsliv mm:

www.kavlinge.se
www.mior.se
www.royhallgard.com
www.bonton.se

 

 


 

 

 

  Best Free Hit Counters
Clothing Maternity
Clothing Maternity 

 

..